Polityka BHP

 

Terex MH Sp. z o.o. wdraża i rozwija skuteczne systemy, standardy i procedury bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) adekwatne do ryzyka związanego z działaniami biznesowymi. Firma realizuje program BHP poprzez usystematyzowane wdrażanie przepisów prawa oraz standardów bezpiecznej pracy. Wymogi te zostały dodatkowo wzmocnione poprzez wdrożenie specyficznych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy TEREX.
 
Celem jest stworzenie i utrzymywanie zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy oraz minimalizacja ryzyka dla pracowników, kontrahentów i pozostałych osób, których mogą dotyczyć działania firmy, a zarazem spełnienie oczekiwań klientów, którzy chcą otrzymywać produkty i usługi bezpieczne i wysokiej jakości.
 
Dowiedz się więcej. Zobacz prezentację!
 
 
Bezpieczeństwo ratuje życie

 


 


© Konecranes and Demag Sp. z o.o.