Sprawdzone w surowym otoczeniu:

Suwnice do manewrowania pojemnikami z produktami rozkładu

Wszystko pod kontrolą:

Suwnice procesowe Demag w zakładzie spalania odpadów

Niezawodna eksploatacja w trybie 24/7:

W pełni zautomatyzowane suwnice procesowe w bunkrze na odpady

Wysoka wydajność pracy na 2 poziomach:

Załadunek – mieszanie – zasilanie pieca odpadami

Niezawodna technologia suwnicowa do energii odnawialnej:

Suwnice w elektrociepłowni opalanej drewnem


Demag - Usuwanie odpadów

Demag oferuje na całym świecie rozwiązania do przetwarzania i utylizacji odpadów. Na bazie naszego wieloletniego doświadczenia wspieramy gruntowną wiedzą branżową operatorów instalacji do przetwarzania odpadów. Ponieważ nasze urządzenia suwnicowe wykonują też zautomatyzowaną obsługę magazynów i bunkrów oraz dostarczenie materiału do kolejnych sekwencji procesowych.
 

Obszary zastosowań

  • Instalacje spalania odpadów
  • Instalacje na paliwa alternatywne
  • Sortowanie / utylizacja

Instalacje spalania odpadów

Suwnice procesowe Demag realizują załadunek, mieszanie odpadów oraz zasilanie pieców. Wnoszą tym samym ważny wkład w przetwarzanie ciągle rosnącej masy odpadów. Urządzenia suwnicowe są optymalnie dostosowane do indywidualnych wymogów klientów:
  • jako suwnice sterowane ręcznie
  • do częściowo zautomatyzowanych procedur roboczych
  • jako w pełni zautomatyzowane suwnice pracujące w trybie 24/7
Demag dostarcza do tego własny system zarządzania magazynem, który oprócz sterowania pracą suwnicy przejmuje też wizualizację procesów i automatyczny pomiar poziomu napełnienia bunkrów odpadów. Również do ekonomicznego usuwania resztek popiołu i żużlu operatorzy instalacji spalania stosują technikę suwnicową firmy Demag .
 

Instalacje na paliwa alternatywne

W  instalacjach do przetwarzania paliw alternatywnych, jak tworzywa sztuczne lub osad ściekowy, w pełni zautomatyzowane suwnice procesowe Demag odgrywają centralną rolę: wykonują one załadunek materiału, odpowiednie jego mieszanie oraz ciągłe zasilanie paliwem linii spalania.

 

Sortowanie i utylizacja

Również w instalacjach do dalszego przetwarzania odpadów domowych i gospodarczych stosuje się odpowiednie rozwiązania marki Demag. Nasze suwnice procesowe wykonują  przeładunek w poszczególnych etapach procesowych: zautomatyzowane suwnice składają dostarczone odpady na przechowanie i transportują je do rozdrabniaczy i pojemników na produkty rozkładu.
Precyzyjny ruch naszych urządzeń suwnicowych gwarantują kompletne zespoły napędowe Demag. Nasze silniki znajdują zastosowanie, jako napęd przenośników taśmowych w zakładach recyklingowych do segregowania materiałów nadających się odzysku.
 

 


© Konecranes and Demag Sp. z o.o.