Oświadczenie w sprawie internetowej polityki prywatności

Serdecznie witamy na stronie firmy Konecranes and Demag Sp. z o.o.

Firma Konecranes and Demag Sp. z o.o. dziękuje za odwiedzenie tej witryny internetowej oraz zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Jesteśmy świadomi, jak ważna jest dla Państwa ochrona prywatności podczas przeglądania naszej witryny internetowej. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na ochronę Państwa danych osobowych. Chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo, kiedy i jakie dane gromadzimy i w jaki sposób z nich korzystamy. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem w sprawie polityki prywatności i naszych działań na rzecz ochrony danych osobowych.
Obowiązywanie oświadczenia w sprawie polityki prywatności
Nasze strony internetowe mogą zawierać odsyłacze (linki) do innych przedsiębiorstw, których nie dotyczy niniejsze oświadczenie.
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy zostaną one nam dobrowolnie udostępnione przez Państwa, np. poprzez wypełnienie formularzy bądź wysłanie wiadomości e-mail, w związku z zamawianiem produktów i usług, zapytaniami, aplikacjami online lub żądaniem dostarczenia materiałów informacyjnych. Dane te są – za Państwa zgodą – archiwizowane i przetwarzanie wyłącznie w celu indywidualnej obsługi klienta, przesłania informacji o produktach bądź przedłożenia ofert serwisowych oraz ewentualnie przekazywane przedsiębiorstwom powiązanym z firmą Konecranes and Demag Sp. z o.o. Zapewniamy, że Państwa informacje są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi polityki prywatności. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wystarczy wysłanie wiadomości e-mail na podany niżej adres. Zapewniamy, że nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani bądź wcześniej wyrażą Państwo na to zgodę.
Aby zagwarantować poufność danych osobowych, m.in. nasi pracownicy zostali zobowiązani do przestrzegania Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. , zachowania tajemnicy i prawidłowego korzystania z systemów elektronicznego przetwarzania danych. Ponadto stosujemy szereg zabezpieczeń technicznych chroniących dane osobowe.
Państwa prawa
Na życzenie informujemy Państwa niezwłocznie, czy i jakie dane osobowe archiwizujemy. Jeżeli mimo naszych starań o poprawność i aktualność danych pojawią się nieprawidłowe informacje, zostaną one na Państwa życzenie skorygowane. Warunkiem korzystania z danych osobowych jest Państwa zgoda. Jeżeli później chcieliby Państwo cofnąć swoją zgodę, prosimy nam to zgłosić w sposób nieformalny w celu zablokowania lub usunięcia danych.
Procedura rejestrowania
Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r nakazuje pełnomocnikowi ds. polityki prywatności poinformowanie zainteresowanej osoby we właściwej formie o przechowywanych przez nas informacjach o tej osobie. W tym celu prowadzimy odpowiednie rejestry.
W razie dodatkowych pytań dotyczących oświadczenia w sprawie polityki prywatności lub ochrony danych osobowych w firmie Konecranes and Demag Sp. z o.o. prosimy zwrócić się do pełnomocnika ds. polityki prywatności naszego przedsiębiorstwa. Adres kontaktowy podany jest poniżej. Dowiedzą się tam Państwo, jakie dane osobowe przechowujemy w naszym archiwum. Zapytania, wnioski o usunięcie lub sprostowanie danych osobowych oraz wszelkie uwagi w tej sprawie można też kierować listownie lub pocztą elektroniczną na poniższy adres:

 

Konecranes and Demag Sp. z o.o.
Grunwaldzka 250
80-314 Gdańsk
Polska

E-mail: polska@konecranes.com

 

 


 


© Konecranes and Demag Sp. z o.o.

This website uses cookies to ensure you get the best user experience.  LEARN MORE